فرشته آسمانی بهترین عموی دنیا

عمو پورنگ عزیزم خیلی دوستت دارم خیلی ماه هستی عین فرشته می مونی

یک خبر مهم

بچه هایی که ادرس خونه منو دارن

 

اگر عکس های عموپورنگ که توی سایت قبلیش

 

که از راهی می شد سیو کرد و عکس های

 

سایت جدید که مال پشت صحنه هستش

 

یا هر چیز دیگه را برام پست کنید

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مهر 1388ساعت 19:13  توسط سیده نسیم  | 

مجله جدید

بچه ها

 

مجله مادران را بخرید

مال مهرماه ۸۸

عکس حمید گودرزی

 

نوشته گفتگو با عوامل برنامه  عمو پورنگ

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام شهریور 1388ساعت 16:24  توسط سیده نسیم  | 

مجله جدید

به نام خدا

سلام بچه هامجله سروش هفتگی روبخریدباعمومصاحبه کرده بچه هایی که من براشون میخرم نخرن

اینم متنه روزنامه جام جم درمورده عمو

اینجاتهران است  ساعت۵بعدازظهر برنامه((فوق برنامه)) وصدای جیغ وداد بچه ها دراستدیوجام جم میپیچد.

امروزکه روزخوب خداست به همه میخوایم هدیه بدیم هدیه به مادر چی باشه؟....واین چنین برنامه شادومتنوع((فوق برنامه))آغازمیشود.برنامه ای که قصدداردعصرهاشادی ونشاط وخنده برلبان کودکان سراسرکشورجاری سازد.

آهای آهای مهمونیه/مهمونی خوب خداپنجره های آسمون/واشده روبه قلب ما /فرشته هاازاون بالا/گل میریزندبرسرمون/کبوترای نقره ای/پرمیکشندبه آسمون/بیابیادعاکنیم خدامونوصداکنیم/باپاکی ومهربونی دل هاروآشناکنیم/بدنکنیم دروغ نگیم خوبی کنیم خیلی زیاد/نکنه دلی روبشکنیم چون که خدابدش میاد/آب بیارونون بیارسبزی کنارش بذار/وای چه صفایی داره سفره وقت افطار/روزتو وابکن باحرفایه خوبوخنده/توآسمون پربده دلتو مثله پرنده

گروه هنرمندان نام آشنای فوق برنامه درکوششی جمعی مجموعه ای پرتحرک وبانشاط رابرای آخرین ماه تابستان وروزهای ماه مبارک رمضان تدارک دیده اند.مسلم آقاجانزاده تهیه کننده برنامه درباره محتوای این برنامه وتفاوتش بادیگربرنامه های عموپورنگ می گوید:فضای این برنامه شادترازگذشته است وازبخش های متنوعی مثل نماآهنگ مسابقه تلفنی نمایش وترانه تشکیل شده است.آقاجان زاده متولد۱۳۵۳وکارشناس علوم ارتباطات است ومدت۸سال باعموپورنگ همکاری دارد.((داریوش فرضیایی))یاهمان عموپورنگ دوست داشتنی بچه هاباپیراهنی نارنجی رنگ وشلواری سفیدلبخندزنان وبانشاط وپرانرژی وارداستودیومیشود.اوازهمان ورودبه سالن باصدای بلند می گوید:دخترخوب وباادب کیه کیه؟وتمام دختران خردسال داخل استودیوباشورونشاط فریادمیزنند:منم منم.وبه سمت پسرها میرود.پسرخوب وباادب کیه کیه؟وهمه پسران باجیغ وفریاد می گویند:منم منم.باآمدن پورنگ شادی وهیجان فضای رنگارنگ استودیوراپرمی کند.اوهنوزکودک درونش رافراموش نکرده وشادی وسادگی کودکی راهمچنان محفوض نگه داشته است.خودش می گوید:من هنوزهم رنگ های شادرادوست دارم شلواربندی رادوست دارم بستنی خوردن توی خیابان رادوست دارم تاب سواری رادوست دارم  دوست دارم لپ هایم گلی باشد موهایم کوتاه باشدوآنهارابریزم روی پیشانی ام.می گویند:ای بابا  بااین هیکل!می گوید:مگرچه اشکالی دارد؟چرالذت های کودکانه رابرای خودمان منع کنیم؟وهمین صداقت کوکانه اوست  که باعث شده تاهمه اورابه عنوان((عموپورنگ))دوست داشتنی وخوش قلب بپذیرند.((داریوش فرضیایی متولداولین روزازمرداد۱۳۵۲درتهران است وپس ازطی تحصیلات متوسطه باورودبه دانشگاه موفق به اخذمدرک کارشناسی دررشته گرافیک گردید.همکاری وی باصداوسیماازسال۷۳آغازشد.اول به عنوان گزارشگروبعدبازیگرمجموعه های مختلف مجموعه های مختلف رادیویی مثل((عصرجمعه بارادیو))بودوفرضیایی۵سال دراین برنامه باتیپ های مختلف مثل((گل پسروننه بلقیس وغلام اوکسی))بازی کرد.درسال۸۱درشبکه اول برنامه ای زنده برای برقراری ارتباط مستقیم باکودکان طراحی گردید.برای انتخاب مجری این برنامه ازبسیاری ازمجریان قدیمی وباسابقه دعوت به عمل آمددرنهایت داریوش فرضیایی به خاطر اجراهای قوی پیشین ونیزقابلیت های فراوانی که دراجرای پلاتوهای مخصوص کودک وتغییرصداازخودنشان دادبه عنوان ایفاگرنقش مجری برنامه پورنگ انتخاب شدکه همکاری وی بااین برنامه همچنان ادامه داردوتوانسته تعداد زیادی ازکودکان ونوجوانان وحتی بزرگسالان راپای تلوزیون بنشاند.بی تردیدیکی ازمهمترین علل توفیق فوق برنامه شکوه قاسم نیاشاعرونویسنده کوکان است که تاکنون بیش از۱۵۰عنوان کتاب برای کودکان به بازار ارائه داده ونیزباحضورش دراین برنامه به موفقیت های آن افزوده است.یکی ازشعرهای قاسم نیاکه برای فوق برنامه ساخته این است:پدرسلامت میکنم/تویی امیدزندگی/بادل وجون گوش میکنم هرچی بخوای هرچی بگی/الهی بمیرم برای خستگی هات/بذارکه کفشاتودرآرم ازپات/بهت بگم خسته نباشی بابا/یه بوس آروم بزنم به دستات/چراغ خونمونی/آخ که چه مهربونی/دوستت دارم یه عالمه/اینوخودتم می دونی

واردشدن به دنیای بچه هاکاربسیارسختی است برخلاف تصوربعضی هاکه معتقدندصرفابااستفاده ازرنگ های شادمی توان دل بچه هارابه دست آورد.فرضیایی مجری فوق برنامه می گوید:من براین باورم که درکناررنگ وچهره شاد بایدقلبی پاک وصادق داشت چراکه بچه هاآنقدربی شیله پیله هستندکه درمقابل هرچیزی که دوست نداشته باشندصادقانه وسریع واکنش نشان می دهندکه البته من فکرمی کنم باتوکل برخداوعنایت او ودعای مردم بخصوص کوچولوهای عزیز توانسته باشیم که وارددنیای قشنگ بچه هاشویم.

اودرپایان برنامه ازهمه بچه هامی خواهدکه دست هایشان رابه سوی آسمان بلندکنند.خدایابچه هاقلبشان پاک است ودعاهایشان زودترمستجاب می شود.کمکشان کن وقتی اشتباهی می کنندروزه آنها باطل نشودوهمه بچه هایکصدافریادمی زنند:آمین.و اوبه سمت بچه هابرمی گردد وشعرخداحافظی رامی خواندکه بااین بیت تمام می شود:دست علی(ع)یارتان/خدانگهدارتان/توقلب مامی مونه/امیددیدارتان   

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم شهریور 1388ساعت 11:59  توسط سیده نسیم  | 

مطالب قدیمی‌تر